DESPRE NOI

        Bancile cooperatiste din reteaua CREDITCOOP au o indelungata traditie in Romania, primele dintre acestea,numite banci populare, fiind infiintate in tara noastra inca din anul 1851.

      De-a lungul indelungatei lor istorii, aceste entitati au dat dovada de adaptabilitate la nevoile comunitatilor in care au functionat, reusind sa supravietuiasca indiferent de greutatile care li s-au ivit in drum, datorita unei combinatii reusite intre capitalul depus de membrii asociati si eforturile unor salariati devotati.

       In prezent, Reteaua de banci cooperatiste Creditcoop, singura autorizata sa functioneze in Romania de catre BNR, este un sistem unitar si solid,care in ultimii ani a facut pasul spre o activitate financiara moderna si eficienta,reusind sa inregistreze profit an de an.

Membrii cooperatori

          Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care are capacitate deplina de exercitiu, are domiciliul/ resedinta/ locul de munca în raza teritoriala de operare a bancii cooperatiste, a semnat sau a acceptat, dupa caz, actul constitutiv al acesteia, a subscris si a varsat cel putin o parte sociala.

        Fiecare membru cooperator participa la luarea hotarârilor adunarii generale cu un singur vot indiferent de numarul partilor sociale detinute.

       Membrii cooperatori au urmatoarele drepturi:

 a) sa primeasca, pentru partile sociale varsate, dividende din profitul net anual, potrivit aprobarii adunarii generale a bancii cooperatiste;

 b) sa primeasca credite în conditiile prevazute de reglementarile cadru emise de banca centrala cooperatista;

 c) sa constituie depozite pe termen la “Banca Cooperatista Albina Slatina”si sa primeasca dobânda cuvenita pentru depunerile respective, potrivit reglementarilor cadru elaborate în acest scop de banca centrala cooperatista;

 d) sa participe la adunarile generale si sa propuna masuri pentru îmbunatatirea activitatii bancii cooperatiste si a organelor de conducere ale acesteia;

 e) sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale bancii cooperatiste, în conformitate cu prevederile legale;

 f) membrii cooperatori care sunt si administratori ai bancii cooperatiste, pot fi alesi delegati la adunarea generala a bancii centrale cooperatiste, pe baza normelor de reprezentare stabilite de aceasta, având dreptul sa aleaga organele de conducere ale bancii centrale cooperatiste;

 g) sa se adreseze organelor de conducere ale bancii cooperatiste sau ale bancii centrale cooperatiste cu cereri, sesizari si propuneri referitoare la activitatea retelei.

 

Membrii cooperatori au urmatoarele obligatii:

 a) sa achite la termenele stabilite prin contracte, valoarea ratelor si a dobânzilor la creditele primite, precum si a altor obligatii rezultate din derularea contractelor de credit;

 b) sa aduca la îndeplinire hotarârile adunarii generale a bancii cooperatiste;

 c) sa cunoasca si sa respecte prevederile actului constitutiv al bancii cooperatiste;

 d) sa comunice bancii cooperatiste în termen de 15 zile schimbarea domiciliului, resedintei sau a locului de munca.

   Calitatea de membru cooperator al bancii cooperatiste înceteaza prin retragere, prin schimbarea domiciliului/resedintei/locului de munca în afara razei teritoriale de operare, prin excludere sau ca urmare a decesului.

   Conditiile si procedura de retragere a membrilor cooperatori din “Banca Cooperatista Albina Slatina”sunt urmatoarele:

– depunerea cererii de retragere se face cu cel putin 30 zile înaintea datei pentru care se solicita retragerea;

– retragerea membrilor cooperatori care nu au beneficiat de credite nu se poate face mai devreme de un an de la data dobândirii calitatii de membru cooperator, iar cei care au beneficiat de credite se pot retrage numai daca au trecut cel putin doi ani de la data achitarii integrale a ultimului împrumut, împreuna cu dobânzile aferente;

– retragerea nu poate fi solicitata înaintea achitarii tuturor datoriilor fata de aceasta, chiar daca ele nu sunt scadente;

– cererile de retragere vor fi solutionate de consiliul de administratie;

– în cazul aprobarii cererii de retragere, restituirea partilor sociale se va efectua la valoarea nominala.

      În cazul în care un membru cooperator îsi schimba domiciliul/resedinta/locul de munca din raza de activitate a bancii cooperatiste si are împrumut pe rol, acesta îsi pierde calitatea de membru cooperator, fiind însa obligat sa-si onoreze ratele scadente, prevazute în contractul de credit, pâna la achitarea integrala a tuturor datoriilor.

      Un membru cooperator poate fi exclus din “Banca Cooperatista Albina Slatina”în cazurile în care:

 a) pus în întârziere, în scris, sub luare la cunostinta, nu a achitat în întregime la termenele fixate datoriile catre banca cooperatista;

 b) nu mai îndeplineste conditiile pentru a fi membru în “Banca Cooperatista Albina Slatina”respectiva, prevazute în prezentul act constitutiv;

 c) savârseste infractiuni în dauna bancii cooperatiste sau este condamnat prin hotarâre judecatoreasca pentru delicte grave, ori în cazul punerii sub interdictie;

 d) savârseste abateri grave de la prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

 e) nu respecta dispozitiile reglementarilor-cadru emise de banca centrala cooperatista, ale actului constitutiv, ale hotarârilor adunarii generale si ale consiliului de administratie al bancii cooperatiste.

    Cei exclusi ramân raspunzatori pentru daunele provocate bancii cooperatiste în care au activat ca membri cooperatori.

    Hotarârea de excludere se ia în consiliul de administratie al bancii cooperatiste si se comunica celui în cauza, prin scrisoare recomandata.

   Membrul cooperator exclus poate contesta hotarârea consiliului de administratie al bancii cooperatiste în termen de 30 de zile de la comunicare, iar contestatia va fi analizata si solutionata în prima adunare generala.

     În cazul încetarii calitatii de membru cooperator, acesta sau succesorii sai legali au dreptul la restituirea partilor sociale subscrise si a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au detinut calitatea de membru cooperator.

Banca noastra

      Banca cooperatista Albina Slatina este o institutie de credit de traditie în Municipiul Slatina,judetul Olt. Forma organizatorica a bancii cooperatiste este cea de organizatie cooperatista de credit  cu capital social variabil, fiind inmatriculata in Registrul Comertului Olt sub numarul J28/115/1993 si CUI 1527255.

    In prezent, in urma unei fuziuni prin care banca nostra a preluat banca cooperatista din judetul Teleorman,  desfasuram activitati bancare prin intermediul a 41 de sedii situate pe raza judetelor Olt si Teleorman.

      Sediul social este in Slatina, Bulevardul A.I.Cuza, nr 5.

     Este o banca orientata in principal spre operatiunile de retail, majoritatea clientilor sai fiind persoane fizice.

     Fiind o banca locala,cu capital integral romanesc (detinut de un numar de peste 42.300 de actionari persoane fizice), Banca Cooperatista Albina Slatina a confirmat, prin rezultatele bune pe care le-a avut an de an, increderea pe care clientii i-au acordat-o de-a lungul timpului.

     Banca cooperatista Albina Slatina ocupa, prin rezultatele sale, un loc de frunte în cadrul retelei CREDITCOOP.

Conducerea şi  administrarea

Organele de conducere ale băncii cooperatiste sunt:  

  1. Adunarea generală;
  2. Consiliul de administraţie;
  3. Directorii.  
adunarea generala

Adunarea generală este organul de conducere al băncii cooperatiste care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi de creditare.

Pentru informatii privind convocarile si hotararile adunarilor generale puteti accesa pagina Convocari AGA   

consiliul de administratie

Persoanele desemnate în calitate de administratori/directori trebuie sa exercite efectiv responsabilitatile de administrare si/sau de conducere ce le revin.
Membrii consiliului de administratie şi directorii trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienta adecvate pentru a fi in masura sa inteleaga activitatile desfasurate de institutia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, si sa se pronunte în deplina cunostinta de cauza cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decida potrivit competentelor lor.

Banca Cooperatistă ALBINA Slatina este administrată de un consiliu de administraţie  format din 7 membri.

Dl. IDORAS PETRE
Presedinte

Dl. MARIN EUGENIU
Membru

Dl. IONITA CRISTIAN ALIN
Membru

Dl. FILISANU FLORIN DANIEL
Membru

Dl. GIRNITA CONSTANTIN CRISTIAN
Membru

D-na CALIN ALEXANDRINA
Membru

Dl. BOLDEIU IRINEL
Membru

DIRECTORII

Institutia de credit fiind administrata in sistemul unitar, conducerea operativa a activitatii bancii cooperatiste fiind delegata de consiliul de administratie la trei directori, numind pe unul dintre ei director general şi pe celilalti directori generali adjuncti.

Dl. MARIN EUGENIU -Director General

Dl. IONITA CRISTIAN ALIN -Director General Adjunct

D-na COSTACHE COSTINA CORINA-Director General Adjunct