Cum poate face amanarea ratelor la credite, conform OUG 37/2020

1. Cine poate beneficia de amanarea ratelor?

Conform OUG 37/2020, masura de supendare a ratelor “se acordă exclusiv debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”

In normele de aplicare a OUG 37/2020, se specifica faptul ca este vorba de “veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

– intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,

– concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,

– reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,

– plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.”

Membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

2. Ce trebuie sa faceti pentru amanarea ratei?

Trebuie sa trimiteti la banca , prin posta, telefon, e-mail sau printr-un formular online de pe site:

Rugam clientii , dupa ce au transmis bancii o cerere de amanare, sa ne contacteze telefonic la numarul de telefon dedicat(0732560884), in vederea confirmarii primirii si obtinerii tuturor detaliilor privind cererea respectiva.

Cererea trebuie transmisa cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr 37/2020 (30.03.2020), adica pana in 14 mai 2020, inclusiv.
În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea printr-unul dintre mijloacele de mai sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat (0732560884),  situație în care banca are obligația înregistrării convorbirii.

3. Clientii care inregistreaza restante pot cerere amanarea ratelor?

  • pot beneficia de amanarea ratelor clientii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență(30.03.2020).
  • amanarea ratelor se poate face doar pentru creditele care nu înregistrează restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei(16.03.2020) sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

4. Cum se aproba cererile de amanare de catre banca?

Banca analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute de OUG 37/2020 (în măsura în care  clientul îndeplinește condițiile de la art. 15 și 16) și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

În cazul în care banca a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.